Decembar – čišćenje leta, da li pčelama smeta hladnoća