Правилник учешћа за "Ташмајдан 2020"

Донет је Правилник за учешће на 46. Међународном сајму пчеларства "Ташмајдан 2020" који ће се одржати од среде 30. септембра  до недеље 04. октобра 2020. године (пет дана), односно од петка 02. октобра до недеље 04. октобра (три дана) за произвођаче пчеларске опреме.

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

  1. Учешће на Сајму, као излагачи, могу узети:

а) пчелари чланови друштава – удружења из Србије и иностранства;

б) регистровани произвођачи пчеларске опреме, прибора или средстава за здравствену заштиту пчела;

в) произвођачи пчеларске опреме из иностранства под истим условима као и пчелари и лица из тачке б) овог Правилника;

г) излагачи експоната, иновација и других техничко-технолошких решења у пчеларству који исте буду представљали у току Сајма, излажу без наплате котизације; рок за пријаве из ове тачке је до 25. септембра 2020. године; уколико излагачи доставе кратак опис иновације или техничко-технолошког решења, исти ће бити објављен у часописима “Српски пчелар“ и “Београдски пчелар“;

д) произвођачи свећа од пчелињег воска, произвођачи кондиторских производа и козметичких препарата на бази пчелињих производа.

 

2. На штандовима на којима се излажу пчелињи производи и опрема, можесе излагати пчеларска литература и други образовни материјал, само из области пчеларства и пчелињих производа.

3. Излагачи који уплату котизације изврше до 15. септембра могу,у договору са Организатором, да задрже своје прошлогодишње излагачко место, а оним излагачима који не буду извршили уплату котизације до 15. септембра Организатор не може гарантовати прошлогодишње излагачко место, које у том случају може бити понуђено неком другом излагачу.

4. Излагач који је уплатио котизацију и закупио штанд на своје име не може право закупа да уступи или пренесе на друго лице.

5. У случају више силе (болести или смрти члана породице) Организатор ће вратити уплаћену котизацију, а место издаје другом излагачу.

6. Пријављивање и склапање уговора, као и уплата котизације, вршиће се у Београду, у улици Молерова 13, у периоду од 01. септембра до 25. септембра 2020. године, радним данима од 10,00 до 14,00 часова. Све информације могу се добити на телефон 011/3440-121, односно за позиве из иностранства 0038111/3440-121, и на мобилне телефоне: 060/30-80-253, 060/30-80-259.

7. ИЗЛОЖБА ЈЕ ПОЗИВНОГ КАРАКТЕРА! Сви излагачи се пре уплате котизације морају пријавити на наведене телефоне.Нови потенцијални излагачи се такође морају пријавити на наведене телефоне, а потом ће бити позвани да уплате котизацију наведену у Правилнику.

8. Котизација за учешће на Сајму износи:

  • за излагаче пчелињих производа 11.000 динара;
  • за излагаче пчеларске опреме и регистрованих средстава здравствене заштите 22.000 динара.

Уплата котизације за учешће на Сајму обавља се пре или за време склапања уговора на следећи текући рачун: Друштво пчелара “Београд“ 325-9500600061556-70, сврха уплате: Ташмајдан 2020.

 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

1. Достава и опремање штанда обавља се искључиво ручним колицима од 29. септембра 2020. од 12,00 часова до 30. септембра 2020. до 07,00 часова, а у остале дане трајања Сајма од 20,00 до 07,00 часова.

2. ЗАБРАЊЕН ЈЕ УЛАЗАК И ПАРКИРАЊЕМОТОРНИХ ВОЗИЛА И ПРИКОЛИЦА У ТАШМАЈДАНСКОМ ПАРКУ И ПАРКУ МАЛИ ТАШМАЈДАН!

3. Одлагање: амбалаже, робе, опреме, литературе, експоната, као и кретање људства НЕ СМЕ СЕ ОБАВЉАТИ НА ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА ВАН ПАРКОВНИХ СТАЗА. Непоштовање ове одредбе биће санкционисано од стране надлежних органа.

4. Димензије штанда излагача пчелињих производа морају бити 200X100 цм, а за излагаче пчеларске опреме 400X200 цм.

5. Изложбено место обележава и додељује Организатор.

6. Излагачи су дужни да сарађују са члановима Организационог одбора и да поступају по њиховим упутствима и налозима, као и по упутствима радника ЈКП “Зеленило Београд“, који одржавају парк, и комуналне полиције.

7. На штандовима могу бити изложени само пчелињи производи, њихове мешавине и производи на бази истих. За сваки од производа мора постојати одговарајућа документација и потврда овлашћених институција о здравственој исправности за људску употребу. За сваку изложену врсту меда потребно је приложити квалитативну  анализу (8+2 параметара и то: редукујући шећер, сахароза, вода, активност дијастазе, ХМФ, присутност антибиотика и сулфаномида, електропроводљивост), транспортни лист и уверење о здравственом стању пчела издато од стране ветеринарске станице са подацима о спроведеним мерама. Ова документа и изложене производе свакодневно ће контролисати овлашћене инспекцијске службе.

8. НА САЈМУ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ИЗЛАГАЊЕ И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА.

9. Сви производи морају имати истакнуту, законом прописану,  документацију, и морају бити означени етикетом у складу са позитивним законским прописима.

 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

1. Организатор задржава право да искључи са Сајма сваког излагача који се не придржава одредби овог Правилника и упутстава Организатора.

2. Сваки излагач Сајма који буде ометао организацију Сајма, реметио ред и мир и непоступао по наредбама Организатора и одредбама овог Правилника биће моментално удаљен са Сајма и биће му забрањено учешће у року од 3 године. Ко не буде склопио уговор и платио котизацију биће му забрањен приступ излагачким местима. 

3. Излагач, потписник уговора, сагласан је да у случају кршења овог Правилника буде искључен са Ташмајданског сајма у наредне 3 године, а његово име  као и обим прекршаја ће бити објављен у пчеларским часописима. Такође, излагач је сагласан да се предузму мере до искључења из удружења или СПОС-а у случају да његов поступак ремети углед и част пчелара, њихове организације, пчеларске професије и пчеларског кодекса понашања. Све ово односи се и на излагаче којима инспекција утврди неисправни пчелињи производ. Одлуке о овоме доноси Суд части од 5 чланова, којег формира Организатор.

 

УЧЕШЋЕ НА САЈМУ И ПОНАШАЊЕ ИЗЛАГАЧА И ПОСЕТИЛАЦА БИЋЕ У СКЛАДУ СА МЕРАМА И ПРЕПОРУКАМА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ВЕЗАНО ЗА ЕПИДЕМИОЛОШКУ СИТУАЦИЈУ У ТРЕНУТКУ ОДРЖАВАЊА САЈМА!!!

 

ЗА  ОРГАНИЗАЦИОНИ  ОДБОР:  

мр Слободан Чумић