Pčelinjak pod snegom

Sneg, ni na poletaljki ne treba skidati. On će se, kad ojuži, skljokati na otvor poletaljke. Pravilo je da podnjača bude blago nagnuta napred i tako će mokar sneg skliznuti sa poletaljke. Ako se to ne dogodi, sneg će se, u toku noći, smrznuti. Ni od toga nema velike opasnosti jer čist vazduh može da dopre do pčela i kroz druge, nevidljive pukotine na košnici.