O zimskoj prihrani

 

 

Dodavanje ramova sa medom  u saću može se vršiti u nekoj prostoriji, zagrejanoj na 5 stpeni Celzijusa i uz ramove sa klubetom, dodati ramove sa medom, a potom prostoriju zagrejati na oko 20 stepeni Celzijusa, da bi se pčele koje su pale na podnjaču ili razišle po zidovima mogle prikupiti u zimsko klube. Svakako da treba predhodno, pre otvaranja košnice, leto zatvoriti da ne bi pčele izletale napolje, u prostoriju. Kad se prostorija ohladi i pčele smire košnicu treba lagano odneti na njeno mesto. 

Dodavanje mednošećernih pogača ili šećernih pogača može se izvršiti na pčelinjaku, uz što manje uznemiravanje pčela.