Dovršavanje uzimljavanja

 

 

U godinama sa normalnim klimatskim uslovima, u novembru se ne sme vršiti pregled ili bilo koji drugi posao koji iziskuje skidanje poklopne daske i pomeranje ramova. To bi moglo da izazove velike štete, dezorganizaciju i pometnju pčelinjih društava u odnosima izmedju pčela radilica i matice, pa čak i uginuća matica. Pored toga pčele su blagovremeno, pred zahladjenje, zatvorile propolisom sve otvore, zalepile poklopnu dasku i napravile sebi odredjene prolaze, kakvi tome društvu najviše odgovaraju. U slučaju detaljnijeg pregleda, odnosno pomeranja svakog rama, to bi se sve poremetilo, a pčele ne bi stigle da to ponovo urade, što se može veoma štetno odraziti na njihovo zimovanje.