Radovi u novembru

 

 

U normalnim klimatskim uslovima vreme u novembru toliko zahladi da pčelinja društva skoro redovno već formiraju pčelinje klube, u kome miruju, štede hranu i energiju, proizvode i racionalno koriste toplotu. Tada, kao i uvek, svi članovi zajednice podjednako učestvuju u stvaranju, održavanju i korišćenju povoljnih životnih uslova. Zato se svi radovi na pčelinjaku podešavaju tako da se pčelinjim društvima pomogne u njihovom nastojanju da što više očuvaju svoju energiju i da troše što manje hrane, kako bi je više koristile kad počne razvoj  legla u idućoj godini. 

Radovi koje treba obaviti u novembru na pčelinjaku su sledeći:

    - dovršiti uzimljavanje pčelinjih društava;

    - obezbediti pčelinjim društvima apsolutan mir i sprečiti pristup pčelinjaku svim domaćim i divljim životinjama;

   - zaštititi pčelinja društva od jakih vetrova;

   - čistiti leta od snega, leda i mrtvih pčela (ukoliko se u ovom mesecu pojave) i kontrolisati ventilaciju;

   - postaviti daščice, od zemlje do poletaljke, rastriti kukuruzovinu ili drugi pogodan materijal ispred košnice, odnosno ispred pomenute daščice, da      bi se pčelama olakšalo vraćanje u košnicu prilikom izletanja radi pročišćavanja.