Prenošenje bolesti medom i priborom

 

 

O uticaju zaraženog alata, peibora, odeće i ruku malo se govori, a to su, nejčešće, uzroci prenošenja bolesti, ne samo američke truleži, već i drugih virusnih, gljivičnih i bakterijskih oboljenja. Prsti, zaraženi bakterijama, teško se dezinfikuju. Kad bi se o tome vodilo više računa, na pčelinjcima bi bilo daleko manje bolesti.

Svaki pčelar uglavno zna zdravstveno stanje na svom pčelinjaku i može oceniti da či je med upotrebljiv za ishranu pčela ili ne. Svaku sumnju na zdravstveno stanje pčela treba, pod hitno, otkoloniti slnjem sumnjivog materijala na analizu u odgovarajuće ustanove.

Pčelar ne sme da ostane u sumnji kada je u pitanju zdravstveno stanje pčela.

U slučaju da se u toku rada na pčelinjaku naidje na bolesnu ili samo na sumnjivu pčelinju zajednicu, dalje radove sa istim priborom prekinuti, ruke dezinfikovati i dalji rad nastaviti sa drugim priborom.Na ovaj način sprečiće se prenošenje bolesti na ceo pčelinjak. Zbog toga je potrebno da na pčelinjaku ima više primeraka alatji, rukavica, odeće, tako da se zaraženo može zameniti i dalji rad nastaviti. Zaraženi pribor odvojiti i i pre ponovne upotrebe sterilisati. Bilo bi poželjno da se sav alat i pribor u toku godine, nezavisno da li se primetila bolest ili ne, dva do tri puta podvrgne sterilizaciji, a elementi pojilice, na koje dolaze pčele sa drugih pčelinjaka, čije zdravstveno stanje ne znamo, podvrgnu sterilizaciji jednom nedeljno. Zimsku prekid rada na pčelinjaku treba iskoristiti da se pribor, alat, odeća, rezervni delovi košnice detaljno sterilišu i do upotrebe čuvaju od mogućeg zagadjenja.

Uticaj pčelara na prenošenje bolesti svesti na najmanju moguću meru: spajanje društava, dodavanje legla, dodavanje matica, prihrnjivanje zaraženom hranom, premeštanje saća, vraćanje iscedjenih ramov u druga društva, rad sa zarenim priborom, rukama i odelom doprinose širenju bolesti.

Bolest se može prenositi i sa pčelinjaka na pčelinjak naletom bolesnih pčela, trgovinom bolesnim pčelama, priborom, maticama, selenjem pčela i hranom sa drugih pčelinjaka. 

Sprečavanjem prenošenja bolesti na pčelinjaku navedenim merama, smanjuje se obolevanje i uginuće pčelinjih zajednica, lakše ćemo održavati jake pčelinje zajednice sa pčelama viskog biološkog potencijala, a time smanjujemo i troškove pčelarenja.