Raspored zimskih rezervi

Miljko Šljivić, ''Beogradski pčelar'' 7-8/2017

Zimsko klube pčele formiraju na praznom saću, gde se izleglo poslednje leglo, bliže letu. Klube je u obliku lopte, ispod venaca meda i tako u stalnom kontaktu sa medom. trošeći hranu, klube se pomera na više i ka zadnjem delu košnice. Med treba da se nalazi u obliku venaca na nekoliko centralnih ramova, iznad klubeta, a sa strane klubeta na celim ramovima. Da bi pčele bile u kontaktu sa medom tokom zime, poželjno je pre dohranjivanja  društva suziti na onaj broj ulica koliko pčele zaposedaju, eventualno za jednu ulicu više. Dohranjivanjem posle toga postižemo da se hrana lageruje na manjem broju okvira i tako dobijamo veće vence meda. Kod LR košnica, gde se društva zazimljuju na dva tela, posebnu pažnju treba obratiti na raspored hrane. Hrana treba da bude smeštena u gornjem nastavku, s tim da, pre zime, pčele zaposednu donji deo ramova u sredini gornjeg nastavka i počnu sa trošenjem hrane. To je važno da se ne bi desilo da pčele uginu od gladi u donjem nastavku, iako je gornji pun meda. Isti problem se javlja i kod Fararovih košnica. Tu je, medjutim, moguće kroz sredinu oba tela postaviti dva DB plodišna rama, ranije pripremljena i zaležena. Tako će pčelama biti olakšan prelazak u gornji nastavak, ali će pčelaru da bude otežan rad.