Radovi u januaru

U ovom mesecu ima najmanje radova na pčelinjaku. Madjutim, za dobrog pčelara radovi u januaru mogu biti sledeći: 

  - obezbedjenje mira na pčelinjaku;

  - zaštita košnica od vetrova;

  - čišćenje leta košnice i uredjenje pristupa košnici;

  - laki pregled košnice;

  - provera utopljavajućeg materijala i ventilacije u košnici;

  - promena položaja košnica na pčelinjaku;

  - priprema pribora i opreme za narednu pčelarsku sezonu;

  - proučavanje literature iz pčelarstva;

  - poseta kursevima koje organizuju društva pčelara;

  - analiza rezutata pčelarenja u predhodnoj sezoni, planiranje daljeg rada i razvoja pčelinjaka.