Podsetnik za sredinu septembra

 

 

Sada su nam aktuelne radnje na uzimljavanju društava. Nastavljamo radove koje nismo završili u avgustu. Krajnje je vreme za dopunu hrane sirupom. To smo trebali da uradimo u predhodnom periodu, ali nisada nije kasno. Kasnija prihrana sirupom nije poželjna, iz svima poznatih razloga koje neću sada da iznosim. 

Borba sa varoom je prioritet. Populaciju varoe, u ovom periodu, moramo svesti na što niži nivo. 

LR košnice su, uglavnom, svedene na dva tela. Društva su, kod većine košnica, na podnjači. Kod DB košnica polunastavci su sklonjeni u magacin.

Šta nam je cilj? Da nam u zimu udju što jača i zdravija društva, sa dosta hrane i mladom maticom.

Šta da radimo? Obezbediti društvima dovoljne rezerve hrane, držati varou pod kontrolom, razvijati leglo. 

Avgustovsko i septembarsko leglo ima velikog značaja za pčelinje društvo. Najveći broj zimskih pčela potiče iz ovog legla. To leglo treba da odgajaju letnje pčele. Želimo da zimske pčele udju u zimu što vitalnije. To znači da zimske pčele oslobodimo negovanja lehla i prerade sirupa.

Kako sada radimo, tako ćenam pčele zimovati. Radimo za iduću godinu.

Napravite inventar na pčelinjaku. Sagledajte šta je potrebno nabaviti za iduću godinu: koliko tela, ramova, satnih osnova. 

Poželjno je odrediti jačinu društva. Slabiće spajati sa srednji društvima. Naročitu pažnju obratiti na rojeve koji se nisu razvili u dovoljnoj meri.Od slabića nećemo imati koristi, Ukoliko i prežive zimu, na proleće ćemo, od njih, imati samo probleme. Meda od njih nećemo imati sigurno.