Podsetnik za sredinu jula 2020. godine

 

 

Ko ne seli, možda će moći da izvrca nešto livade ili šumskog meda. To, naravno, nije sučaj svake godine. Prošle godine sam na stacionaru imao par stotina kilograma šumskog meda. Medljika se retko javlja, prošle godine se, kod mene, javila.

Ukoliko nema paše, obavezna je prihrana pčela. Bitno je da ne dozvolimo da zalihe hrane u društvima padaju. Julske pčele su nam bitne, one će odgajati avgustovsko leglo. Jul je, tamo gde nema suncokreta, uglavnom bezpašan. Ne smemo dozvoliti da mnogo opadne snaga društava. 

Ovo je najtopliji mesec u godini. Zbog toga posebnu pažnju treba posvetiti ventilaciji. Olakšajmo pčelama da održe mikroklimu u košnici. Ukoliko su pčele na suncu (kod onih koji su na suncokretu, to je čest slučaj) pokrijmo košnice slamom, šašom, listovima suncokreta. Voda mora biti obezbedjena na svakom pčelinjaku. 

Nega rojeva je posebna briga pčelara. Rojeve smo formirali u predhodnom mesecu, a sada te rojeve treba negovati. Pre svega moramo se uveriti u kvalitet matica, jer ukoliko nećemo da proširujemo pčelinjak, rojevi nam služe za čuvanje rezervnih matica. Bitna je prihrana, da rojevi ojačaju. 

Ukoliko ne očekujemo vrcanje, razmišljajmo o zaštiti od varoe, možemo i sada početi sa tretmanima. Ne bih želeo da savetujem koja sredstva da upotrebite, to prepuštam vama.