Закони

1) Zakon o sredstvima za zaštitu bilja 2009.

 


 

3) Zakon o organskoj proizvodnji 2006.

 
4) Zakon o veterinarstvu

 
5) Zakon o izmenama Zakona o veterinarstvu 2010

 
6) Zakon o udruženjima 2009.

 
7) Zakon o poljoprivredi 2009.

 
8) Zakon o bezbednosti hrane 2009.

 
9) Zakon o stočarstvu 2009.

 
10) Zakon o zaštiti potrošaca


 

11) Zakon o javnom informisanju

 
12) Zakon o porezu na dodatu vrednost 2004.

 


 

14) Zakon o zaštiti bilja

 
15) Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima

 
16) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima


 

17) Zakon o oglašavanju


 

18) Zakon o merama za unapređenje stočarsrtva


 

19) Zakon o zaštiti konkurencije


 

20) Zakon o klasifikaciji delatnosti

Preuzmi pdf