Podsetnik za sredinu septembra

Dragan Daničić

Vreme je da sumiramo rezultate našeg pčelarenja za predhodni period. Malo hvale imamo za ovu godinu, što se tiče prinosa. U doba cvetanja bagrema bilo je hladno vreme, pa su i prinosi bili tanki. Suncokret je malo dao, brzo je precvetao. Prinosi, kod većine pčelara, su bili znatno manji nego ranijih godina. To su naše dve glavne medonoše, ne bih se osvrtao na lipu, uljanu repicu i ostale paše. Dakle, sve u svemu, ovo je jedna od lošijih godina i za stacionarne i za seleće pčelare.

 

 

Sada su nam aktuelne radnje na uzimljavanju društava. Nastavljamo radove koje nismo završili u avgustu. Krajnje je vreme za dopunu hrane sirupom. To smo trebali da uradimo u predhodnom periodu, ali nisada nije kasno. Kasnija prihrana sirupom nije poželjna, iz svima poznatih razloga koje neću sada da iznosim. 

Borba sa varoom je prioritet. Populaciju varoe, u ovom periodu, moramo svesti na što niži nivo. 

LR košnice su, uglavnom, svedene na dva tela. Društva su, kod većine košnica, na podnjači. Kod DB košnica polunastavci su sklonjeni u magacin.

Šta nam je cilj? Da nam u zimu udju što jača i zdravija društva, sa dosta hrane i mladom maticom.

Šta da radimo? Obezbediti društvima dovoljne rezerve hrane, držati varou pod kontrolom, razvijati leglo. 

Avgustovsko i septembarsko leglo ima velikog značaja za pčelinje društvo. Najveći broj zimskih pčela potiče iz ovog legla. To leglo treba da odgajaju letnje pčele. Želimo da zimske pčele udju u zimu što vitalnije. To znači da zimske pčele oslobodimo negovanja lehla i prerade sirupa.

Kako sada radimo, tako ćenam pčele zimovati. Radimo za iduću godinu.

Napravite inventar na pčelinjaku. Sagledajte šta je potrebno nabaviti za iduću godinu: koliko tela, ramova, satnih osnova. 

Poželjno je odrediti jačinu društva. Slabiće spajati sa srednji društvima. Naročitu pažnju obratiti na rojeve koji se nisu razvili u dovoljnoj meri.Od slabića nećemo imati koristi, Ukoliko i prežive zimu, na proleće ćemo, od njih, imati samo probleme. Meda od njih nećemo imati sigurno.