Med za rezervu

Božidar Vesković, ''Beogradski pčelar'', 6/2010

Od paše koja pristiže do kraja maja, znači od rane paše, redovno treba ostavljati u rezervu izvestan broj ramova napunjenih medom i polenivim prahom. Bolji je med ako je od ranije paše. Saće treba da bude potpuno napunjeno medom, a med zatvoren voštanim poklopcima. Koliko će se ramova sa medom i polenovim prahom ostaviti u rezervu, zavisi od broja košnica na pčelinjaku. Bolje je ostaviti po koji ram više, jer mogu odlično da posluže zazimljenim pčelinjim društvima za slučaj da tokom zime i ranog proleća nestane meda u košnici.

 

 

Poznato je da medljika, od koje pčele spravljaju medljikovac, kao i med od sokova voća, pristižu kasnije. Medjutim, pošto se ovi medovi ne mogu ostaviti za prezimljavanje pčelinjih društava, to se takav med, obično u avgustu, u potpunosti iscedi, a prihranjivanjem se pčelinjim društvima obezbedi rezerva. Med od šećernog sirupa je dobar za prezimljavanje pčelinjih društava, ali uvek, uz to, treba dodati odgovarajuću količinu kvalitetnog cvetnog meda. Zato se posle cedjenja svih količina meda koji nije pogodan za prezimljavanje pčelinjih društava, ubaci u košnicu po kjoji ram iz rezerve napunjen medom i polenovim prahom od rane paše, bar 50 % od ukupne količine. Ovako radimo zato što je med od rane paše njkvalitetniji, a prihranjivanjem se samo nadoknadi razlika do potrebne količine neophodne za przimljavanje pčelinjih društava i za predprolećni i rani prolećni razvoj. 

Dešava se da zima bude dugotrajna, a rano proleće duže hladno ili kišovito, tako da pčele ne mogu da izleću iz košnice radi sakupljanja nektara i polenovog praha. Zato je potrebno da se u ovom mesecu, prilikom cedjenja meda, izdvoji potreban broj ramova napunjenih kvalitetnom hranom i da se ostave u rezervu.