ПОДСЕТНИК ЗА ПОЧЕТАК СЕПТЕМБРА

Драган Даничић

 

Година је, што се паша и врцања тиче, при крају. Каква је била, добра или лоша, сваки пчелар ће сумирати резултате свог пчеларења, Багрем је, скоро свуда подбацио, а када нема изврцаног багремовог меда, година сигурно није добра.

Припрема пчела за зимовање, већ увелико траје. Што их боље припремимо за зиму, биће мање губитака друштава. Зазимљавање је једна од битних радњи које пчелар предузима. Разлог је једноставан - добро припремљено друштво за зиму је једна од основних претпоставки успеха на пролећним пашама. Наравно, на високе приносе у репици или багрему утиче и то како смо изимили друштва, какав је пролећни развој пчела, како, односно колико, ће медоноше да замеде. Међутим, грешке у зазимљавању је тешко исправити у пролеће.

Пре свега, радимо на томе да створимо што јача друштва, са што више зимских пчела.

Залихе хране морају бити довољне за зимовање и почетак пролећног развоја. Почетак септембра је крајње време да се припреме довољне зимске залихе хране. Крајњи рок за завршетак прихране је средина септембра. Храна мора бити правилно распоређена, нарочито код ЛР кошница. Потребно је водити рачуна где је легло, а где су рамови са храном. Не сме се десити да се пчеле зазиме у првом, а да је гро хране у другом наставку. ЛР кошнице су, у овом тренутку, са два наставка, трећи је склоњен, матична решетка је, такође, склоњена.

Посебна пажња се поклања ројевима.

Борба са вароом је у средишту пажње пчелара. Пчеле у зиму морају ући што више очишћене од варое. Легло зимских пчела мора бити сачувано од напада крпеља.

Старе рамове, са црним саћем, померамо у страну. Уколико имају меда отклапамо их, а када буду празни, уклањамо и спремамо за претапање.

Дакле, полако завршавамо послове око узимљавања пчела. Циљ нам је да у зиму уђу што јача друштва, здраве пчеле, очишћене од варое, снабдевене оптималним залихама хране и са младом матицом, не старијом од две године.