Ventilacija u aprilu

Slavko Jakovljević "Dobro jutro dragi pčelari - radovi na pčelinjaku"

Pčelama uvek treba čist i svež vazduh, kako zimi, tako i leti. Zbog toga je ventilacija u košnici stalni uslov za život i rad pčelinjeg društva.

April je daleko topliji mesec od marta. Medjutim, njegova prva polovina može više da liči na zimski mesec. Zbog toga mora se sve preduzeti da se, iz plodišta, ne gubi prekomerno toplota, naročito potrebna za odgajivanje mladog legla u košnici. U tom vilju se upotrebljava i plastična folija. Ona je postavljena u martu i ne treba je još skidati. Može se skinuti tek krajem meseca, kada se dnevne temperature popnu iznad 28 stepeni Celzijusa.

 

 

Polovinom aprila treba samo širom otvoriti poletaljku. U voćnoj paši nema uslova za pojavu grabeži, a pčelinje društvo je dovoljno jako da mu se suprotstavi, čak i ako bi se pojavila. Širom otvorena poletaljka obezbedjuje ulazak dovoljno svežeg vazduha, a pčelinje društvo je sposobno da suvišnu vlagu usmerava na otvor poletaljke. Pčele problem provetravanja odlično i brzo rešavaju. Biće tako, recimo, desna polovina otvora poletaljke prostor za ulazak čistog vazduha, a levom polovinom će izlaziti ono što čini predmet provetravanja. Sve se to odvija u najboljem redu.