Подсетник за почетак септембра

Драган Даничић

У овом периоду (почетак септембра) настављамо радове на узимљавању које смо започели почетком августа.

Последњи је час за допуну хране за зимски период. Ову радњу је требало обавити почетком августа. Уколико је пчелар то пропустио да уради, до половине септембра би требало да прихрани пчеле гушћим сирупом (2:1) и у обилнијим количинама. Већ за десетак дана прихрана може имати штетних последица за пчелињу заједницу.

Приликом прегледа друштава, кошнице држати отворене што краће. Беспашни је период, постоји опасност од грабежи.

Слаба друштва, уколико су здрава, обавезно спајати са средње јаким заједницама. Слабићи имају мале шансе да преживе зиму.

Борба против варое нам је и даље на уму. Обавезна је провера ефикасности примењеног лека, најбоље преко антиварозне подњаче.

Старо и извитоперено саће померати у страну и одстрањивати из кошнице. Младо, бело, саће се такође помера у страну.