Provera funkcionisanja ventilacije

Slavko Jakovljević „Dobro jutro dragi pčelari – radovi na pčelinjaku“

Iako je ventilacija u košnici podešena u prvim jesenjim danima, treba je, bar u dva navrata, tokom zime, proveriti. To obavezno treba uraditi i početkom februara. Ovo zbog toga što u košnici, sada, već uveliko buja novi život.

Povećava se broj pčela, povećava se leglo, pa i potrošnja hrane, a time i količina nečistog vazduha i vlage. Zato treba obavezno ventilaciju proveriti i vlažnu hartiju zameniti. Na taj posao neka uvek podseti pčelara pojava vode na poletaljci. Ona, ponekad, ne samo da vlaži poletaljku, već i curi. Ukoliko se to ne uoči, ovlažiće bočne ili zadnju dasku na plodištu i počeće da budjaju. Budj se pojavljuje i na ćelijama krajnjih ramova. U ovom preiodu treba obaviti dodatno utopljavanje sa povećanim brojem listova novinske hartije.