Podsetnik za sredinu jula 2016. godine

Dragan Daničić

U ovom periodu velika je razlika izmedju selećih i stacionarnih pčelara. Seleći pčelari su, sada, na suncokretu. Pre toga, ko je mogao ili hteo, bio je na lipi.

Suncokret je na polovini paše. Do sada imamo zadovoljavajući unos. Ove godine suncokret je dobro zamedio. Košnice se moraju posećivati. Jaka društva je neophodno proširivati – ramom ili nastavkom. Kod DB košnica prazan polunastavak podmećemo ispod već postojećih polunastavaka, dakle, stavljamo ga na plodište. Kod LR košnica koje su bile na tri nastavka, novi, četvrti nastavak, stavljamo na treće mesto, a dotadašnji treći nastavak ide na četvrto mesto – na vrh. Slično postupamo i kod Fararovih košnica, samo što je ovde znatno više nastavaka. Ukoliko nemamo rezervnih natavaka, rasterećujemo najjača društva – puni ramovi idu u slabija društva, a iz slabijih prazni ramovi u najjača. Nemojmo dozvoliti da pčele grade zaperke u zbegu.

 

Kod AŽ košnica nema proširivanja prostora. Oni, u slučaju jake paše ili imaju jedno vrcanje više (vade par središnjih ramova sa poklopljenim medom) ili vrše razmenu ramova izmedju slabijih i jakih društava.

Pojilica sa vodom je obavezna.

Košnice su ili pune ili će uskoro biti pune meda. Čuvajte se kradje. Nije mi se jednom desilo da mi pokradu pune košnice. Prazne – kako, tako, ali pune košnice su mamac za lopove.

Još jednom naglašavam: vodite računa da matica ima dovoljno prostora za zaleganje. Ukoliko matica nema dovoljno prostora za zaleganje u julu, jaka društva, u avgustu, postaju slaba.

Dakle vršite kontrolu unosa.

Problem imaju pčelari koji su stacionarni i nemaju suncokretovu pašu. Jul i avgust su bespašni meseci, a društva moraju imati hrane. Kada hrane nema u prirodi, mora je biti u hranilici. Dakle, prihrana je obavezna. Za ove pčelare, koji ne očekuju neku obilniju pašu (na žalost, ni bagrema nije bilo), poželjno je i dobro da počnu da kontrolišu varou. Mogu početi i sa zaštitom, da bi leglo julskih pčela, što više, oslobodili varoe. Ne zaboravite, julske pčele gaje avgustovsko leglo, a u tom leglu ima dosta zimskih pčela.

Stacionarni pčelari moraju posebnu pažnju da obrate na rojeve. Mlada društva se moraju negovati.