Gradnja satnih osnova na suncokretu

Slavko Jakovljević „Dobro jutro dragi pčelari – radovi na pčelinjaku“

 

Oni koji sele pčelinjake na suncokretovu pašu imaju bar dve velike prednosti. Po pravilu, ostvaruju visok prinose meda, a mogu dobiti izvanredno i kvalitetno radiličko saće. Zato pčelar treba da obezbedi što je mogiće više satnih osnova. Dobro je da ih, još kod kuće, utisne u ožičene ramove i ponese na pčelinjak.

Čim počne medobranje, u medišni prostor treba postaviti pet ramova sa satnim osnovama, a pet izgradjenog saća i to naizmenično. Za samo noći dan pčele će sve satne osnove izgraditi i počeće sa odlaganjem nektara. U vreme bagrema pčele grade medišne ćelije koso okrenute na gore, a hoće da grade i trutovske ćelije. Na suncokretu sve su ćelije radiličke, od vrha do dna, kao da če matica, odmah, u njih da polaže jaja. Medjutim, pčele u novoizgradjeno saće odlažu nektar. Pri vrcanju meda treba obratiti pažnju da ne dodje do kidanja i rušenja saća sa novim satnim osnovama. Ukoliko se tako novoizgradjeno saće sačuva, a može, onda se dobija idealno radiličko saće za celu narednu godinu. To je, za pčelare, dragocen kapital.