Podsetnik za kraj februara

Dragan Daničić

Prema prognozama meteorologa, u sledećih destak dana, dva ili tri dana će biti toplija. Ukoliko možete, ovakve dane treba iskoristiti za obilazak pčelinjaka. Sigurno je da još nije došlo vreme za detaljniji pregled društava. Sve što nas interesuje je stanje društava, tačnije, stanje rezervi hrane. Potrošnja hrane se sada povećava, počelo je leglo. Dakle, možete skinuti poklopnu dasku ili zbeg, pogledom odozgo utvrditi ima li hrane, bez razmicanja ramova i što pre zatvoriti košnicu. Ukoliko ste sigurni da ste društvima ostavili dovoljno hrane, nemate potrebu da otvarate košnice. Medjutim, ukoliko niste ostavili dovoljno hrane, morate intervenisati pogačom. Možete dodati i oplemenjenu pogaču, ako je imate.

 

Društva je, u ovom periodu, potrebno utopliti, jer ćemo tako olakšati pčelama održavanje potrebne temperature u zoni legla. Proverite da li je utopljavajući materijal, koji je ranije stavljen, vlažan. Ukoliko jeste, obavezno ga zamenite.

Instalirajte pojilicu. Bolje je, što ranije, priviknuti pčele da vodu uzimaju sa pojilice, da je ne traže po okolini i tako stradaju.

Proverite postolja na kojima su košnice. Zemljište je vlažno, vidite da li sva postolja čvrsto stoje.

Pripremajte ramove za proleće. Kucajte, ožičavajte, zavoštavajte, kada počne aktivna pčelarska sezona, nećete imati vremena za te radove.

Sve u svemu, čekamo mart mesec, da bismo malo više pažnje poklonili našim pčelama.