Podsetnik za kraj juna

Dragan Daničić

Bagremova paša je prošla, a mi, pčelari smo, na bagremu, loše prošli.

Sada je sezona rojeva. Dakle, radimo na stvaranju veštečkih, a hvatamo i prirodne rojeve. Ukoliko vidimo prirodni roj, dobro je

odmah ga poprskati sa vodom.

Moramo da imamo spremljen džak, na što dužoj motki. Džak podmećemo ispod roja i protresemo granu, da roj upadne u džak.. Roj, zatim, smeštamo u unapred pripremljenu košnicu. U telo - nastavak stavljamo 4 - 5 ramova sa izvučenim saćem i satnim osnovama. Iznad tog nastavka stavljamo prazan nastavak da bismo lakše stresli pčele. Prazan nastavak obavezno uklanjamo već sutradan, da pčele ne bi, u njemu pravile divlje saće. Obavezno moramo dodati ram sa hranom ili u ram sipati 0,5 litara sirupa. Roju vredi dodati i pogaču. Ukoliko se radi o terenskim uslovima, iz nekog društva možemo izvući ram ili dva sa medom i time prihraniti roj.

Medjutim, od veranja po drveću, mnogo je bolje praviti veštačke rojeve. Svako razvijeno društvo može da da roj, a da ne oslabi za narednu pašu. Veštačke rojeve možemo praviti na razne nečine. Rećiću vam jedan od načina: dovoljan je jedan ram za zatvorenim, (po mogućstvu izlazećim) leglom, sa pripadajućim pčelama, ram sa medom i pčelama na njemu, još jedan ram sa pčelama i stresemo još mladih pčela sa otvorenog legla, vodeći računa da ne stresemo i maticu. U ovako napravljen roj dodajemo mladu sparenu maticu. Medjutim, početnici koji nisu savladali ni jedan od metoda za uzgoj matica, mogu, u ovako napravljen, roj da dodaju matičnjak, najbolje zreo iz nekog drugog društva (koje je u rojnom nagonu). Matičnjak je najbolje staviti na ram na kome je leglo, jednostavno, pažljivo ga uglavimo u mednu kapu. Dobro je staviti dva matičnjaka, za svaki slučaj. Ovako napravljen roj možemo držati zatvoren na pčelinjaku, do dva dana, u debeloj hladovini, uz žičanu podnjaču i žičani zbeg. Držimo ih zatvorene da bi što manje pčela se vratilo matičnom društvu. Ovi rojevi su nam uvek potrebni. Služe nam kao nukleusi - pomoćna društva, čuvari matica, za saniranje bezmataka. Meni je, ove godine, šest drutava sanirano sa prošlogodišnjim rojevima.

Treba vršiti pripreme za suncokret. Naravno, ovo se odnosi na one koji sele na suncokret ili imaju ovu pašu blizu pčelinjaka. Ukoliko selimo, moramo obići teren, naći mesto gde ima dosta suncokreta, koji će sukcesivno cvetati. Potrebno je javiti se agronomu kombinata gde selimo ili društvu pčelara na čije područje selimo. Takodje, veoma je bitno da vodimo računa da pčelinjak ne smestimo uz put, gde će smetati prolaznicima. Na pčelinjaku moramo da ostavimo tablu sa imenom i prezimenom i brojem telefona. Obavezno vodimo računa o vodi na pčelinjaku. Pčele moraju imati vodu iz prirode ili ih moramo pojiti, ne smemo ih ostaviti bez vode. Krajnji rok za selidbu na suncokret je 1. juli. Dobri unosi počinju pet do šest dana posle početka cvetanja. Takodje, društva se moraju i obilaziti. Kod dobrog unosa može doći do blokade matice, ali o tomo u sledećem javljanju.