Podsetnik za sredinu aprila

Dragan Daničić

Dragi pčelari, kakva su nam pčelinja društva, koliko se snažna, to smo, u predhodnom periodu konstatovali. Sada našu pažnju usmeravamo na najjače društva. To su ona društva koja, u ovom trenutku, imaju 7 – 8 ramova, dobro popunjenih leglom. Ukoliko je leglo u gornjem telu, sada možemo da taj nastavak stavimo na podnjaču.Matic će, ubrzo preći, ponovo, u gornji nastavak, gde je toplije i zalegati ramove u gornjem telu.

 

Obavezno dodavati satne osnove da se zaposle mlade pčele. U ovom periodu treba izgradjivati saće, a ne u bagremu. Na ovaj način, izbegavamo ulazak društva u rojno stanje.

Stimulativna prihrana je obavezna. Ja sada dajem društvima sirup u odnosu šećer – voda, 1 : 2. Unos tera maticu na veće zaleganje.

Pregledajte srednja društva, pa za 5 – 6 dana, ponovo. Ukoliko su primetno ojačala. Dobijaju tretman jakih društava. Sada je borba za svaku pčelu.

Voćna paša je u punom jeku. Društvima sada treba pomoći, dodavanjem satnih osnova i prihranom. Pčele koje sada izlaze iz legla su sakupljačice u bagremovoj paši. Pred sam početak bagrema, preuredićemo pčelinjak, spajanjem slabih sa jakim društvima.

Dakle, izuzetno je bitno da sva pčelinja društva imaju dovoljno satnih osnova da bi se zaposlile mlade pčele.