Osnovni radovi na pčelinjaku u avgustu

OSNOVNI RADOVI NA PČELINJAKU U AVGUSTU

Pčele su po pravilu u avgustu već u stacionaru, kada govorimo o lokalitetima u Srbiji. Vrcanje meda je urađeno u prethodnom periodu, tako da se u ovom mesecu višak meda ako ga ima u košnicama i ne oduzima.

-U PRVOJ DEKADI AVGUSTA. Intervenisati stimulativnom prihranom. Ovo se odnosi na rojeve koji su nisu uspeli da prikupe meda za dalji razvoj. Bespašan period u julu može usporiti njihov razvoj. Prihrana treba da bude stimulativna, u dozama od 200 do 300ml. Odnos šećera i vode treba da bude 1:1.

-U DRUGOJ DEKADI AVGUSTA. Izvršiti procenu stanja hrane u košnicama. Treba znati da se više ne treba očekivati značajan unos. S pravom možemo reći da je sreća svakog pčelara ako vaga ne beleži pad težine košnice. Ovaj period je početak prihrane pčela za dopunu hrane koju će koristiti tokom zimovanja. Prihranu treba završiti najkasnije do kraja prve dekade septembra, a poželjno je do kraja avgusta. Potrebna je zdrava i vitalna zimska pčela. Svaka kasnija prihrana iznuruje zimsku pčelu i skraćuje joj život.

-PRIHRANA U CILJU STVARANJA ZALIHE MEDA ZA ZIMOVANJE PČELA. Ovo nije stimulativna prihrana. To znači da pčelama treba u manji broj „porcija“ dodati veću količinu sirupa. Zamena za polen ne postoji. Očekuje se da su pčele stvorile svoje zalihe koje će koristiti prilikom pojave prvog legla u košnicama i sve do cvetanja prvih polenarica. Odnos šećera i vode može biti i dalje 1:1, eventualno 1,5:1 u korist šećera.

-SLUŠATI SAVET STRUČNJAKA I TRETIRATI PČELE PROTIV VAROE. Početak avgusta je period kada je neophodno krenuti u borbu protiv krpelja. Sve kasnije je već kasno!

-ZAMENA STARIH MATICA, NOVIM MLADIM MATICAMA. Ako se odlučite za zamenu matica, ako postoji potreba ovo je poslednji termin. Koje su to matice za zamenu? Matice koje su u košnicama obeležene ZELENOM bojom, treba zameniti, ako se to već nije uradilo. To su matice iz 2019. godine i ako vam izgledaju dobro, ne treba ih ostavljati za narednu godinu. Takođe, ako niste zadovoljni razvojem rojeva kojima ste omogućili svu negu, treba posumnjati i na kvalitet matice. U zdravim društvima, sa potrebnom količinom meda i polena, matica je presudan faktor.

Vaša urednica

Dr Biljana Stamenković