Pčelinjak pod snegom

Slavko Jakovljević, ''Dobro jutro dragi pčelari - radovi na pčelinjaku''

Pored napadalog snega na košnice, tokom zime se mogu pojaviti i snežni vetrovi koji nanose smetove i tako mogu košnice biti potpuno zatrpane snegom. Sneg na košnicama i oko njih ne predstavlja nikakvu opasnost za pčele. Ne treba ga skidati sa košnica, iz dva razlofa:

  - prvo, pod debelim slojem snega na krovu, mnogo je toplije pčelama u košnici, naročito ako se naglo izvedri, pa se pojave oštri zimsku mrazevi;

  - drugo, sneg ne treba skidati jer se mogu uznemiriti pčele iako se to pažljivo radi. Dok su u klubetu, one osećaju i najmanji dodir košnice. Tada se uznemire i naglo uzimaju veću količinu hrane. Tada opterećuju debelo crevo sa većom količinom nesvarljivih sastojaka. To može da izazove proliv, a zatim i nozemozu - bolest unutrašnjih organa kod pčela. 

Sneg, ni na poletaljki ne treba skidati. On će se, kad ojuži, skljokati na otvor poletaljke. Pravilo je da podnjača bude blago nagnuta napred i tako će mokar sneg skliznuti sa poletaljke. Ako se to ne dogodi, sneg će se, u toku noći, smrznuti. Ni od toga nema velike opasnosti jer čist vazduh može da dopre do pčela i kroz druge, nevidljive pukotine na košnici.