Skupština Društva pčelara Beograd

Raša Jašović

U subotu, 8.2.2020. godine, Društvo pčelara Beograd ima redovnu izbornu skupštinu. Dnevni red skupštine objavljen je u časopisu i na sajtu društva. 

Početak skupštine je u 9 časova. 

Iduće subote, do kraja februara, nastavljamo sa predavanjima.