Skupština Društva pčelara Beograd

Na osnovu člana 32 Statuta Društva pčelara Beograd i odluke Izvršnog odbora saziva se 

REDOVNA IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA PČELARA BEOGRAD

8. februara 2020. godine sa početkom u 9 časova u sali opštine Novi Beograd

 

Za Skupštinu se predlaže sledeći 

 

      D N E V N I   R E D

 

1.  Konstituisanje organa Skupštine

2.  Podnošenje izveštaja o radu Izvršnog odbora za 2019. godinu, finansijskog izveštaja za 2019. godinu, izveštaja Nadzornog odbora i izveštaja          Disciplinske komisije

3.  Diskusija po izveštajima i glasanje

4.  Predstavljanje plana rada Izvršnog odbora za 2020. godinu ifinansijskog plana za 2020. godinu

5.  Usvajanje planova za 2020. godinu

6.  Podnošenje predloga za nagrade i priznanja i njihovo usvajanje

7.  Izbor predsednika Društva i članova Izvršnog odbora za naredni mandat

 

                                      PREDSEDNIK

                               mr Slobodan Čumić