НОВА АКЦИЈА СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА У БЕОГРАДУ

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И

МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

 

ПРЕДМЕТ: ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 Обавештење о извођењу акције сузбијања комараца

Поштовани,

Сагласно одредбама члана 63. Закона о сточарству (“Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 93/2012 и 14/2016), на основу Наредбе Штаба за ванредне ситуације број Г-Број: 82-4666/2019 од 23.06.2019. године, а по одобрењу од града Београда, обавештавамо вас да ће Завод за биоциде и медицинску екологију изводити акцију сузбијања одраслих форми комараца из авиона на територији Београда:

  1. на дан: 09.08.2019. године (петак) или 10.08.2019. године (субота), са шест авона, у укупном обиму од 12.000 хектара, у зависности од метеролошких услова и то: Јабучки рит, Глогоњски рит, Ковилово, Падинска Скела, Широка греда, Врбовско, Бесни Фок, Дунавац, приобални појас леве обале Дунава: Црвенка, Мали Рај, Младеновац, Лазаревац, Стублине, Пироман, Бровић, Трстеница, Бирач, Моштаница, Мислођин, Конатице, Пољане и Забран.
  2. на дан: 13.08.2019. године (уторак) или 14.08.2019. године (среда) или 15.08.2019. године (четвртак),  са четири авиона, у укупном обиму од 8.000 хектара, у зависности од метеоролошких услова и то: подавалска села, приобаље десне обале Дунава од Аде Хује до Гроцке са Парадајз острвом и Грочанском Адом, приобаље леве обале Саве у појасу Макишког поља, Велико Ратно острво, Ада Циганлија, Железник, Сремчица, Сопот и Барајево.

 Акција сузбијања одраслих форми комараца ће се вршити у периоду од 17,00 до 21,00 часова.

Акција ће бити спроведена уколико временске прилике буду адекватне.

Препарат који се користи за сузбијање одраслих форми комараца из авиона је DELTASECT 1,2 ULV, уписан је као биоцидни производ у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа Решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, број 532-01-359/2015-19 од 10.06.2015. године и број 532-01-359/2015-19 од 20.12.2017. године и намењен је за сузбијање одраслих јединки комараца у отвореном простору и то применом са земље из уређаја за термално замагљивање, односно из УЛВ уређаја за хладно замагљивање, као и применом из ваздуха, прскањем из авиона, у складу са Упутством за употребу.

У Упутству за употребу предметног препарата стоји да је од дејства препарата потребно заштитити корисне медоносне пчеле.

Сагласно неведеном, одгајивачи пчела су дужни да предузму потребне мере заштите пчела, и то:

1. затварање лета кошнице;

2. привремено пресељавање.

Време трајања дејства препарата који ће се користити за сузбијање комараца из авиона, наведеног дана је 5 сати после извршеног третмана.

С поштовањем,

Прим. др Драганa Деспот

директор