НОВА АКЦИЈА СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА У БЕОГРАДУ

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И

МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

 

ПРЕДМЕТ: ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 Обавештење о извођењу акције сузбијања комараца

Поштовани,

Сагласно одредбама члана 63. Закона о сточарству (“Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 93/2012 и 14/2016), на основу Наредбе Штаба за ванредне ситуације број Г-Број: 82-4666/2019 од 23.06.2019. године, а по одобрењу од града Београда, обавештавамо вас да ће Завод за биоциде и медицинску екологију изводити акције сузбијања одраслих форми комараца из авиона на територији Београда на дан 17.07.2019. године (среда)и 18.07.2019. године (четвртак), у зависности од метеролошких услова и то на левој обали Дунава(Борча, Овча, Крњача, Мали Рај, блок Браће Марић, блок Бранка Момирова, Попова Бара, Борча Преток, Ковилово, Глогоњски рит, Јабучки рит, Падинска скела, Бесни Фок, Врбовско, Дунава, Црвенка и приобаље леве обале Дунава од Црвенке до Малог Раја),Обреновац (Забран, Обреновац град, Забрежје, Звечка, Ушће, Скела, Бело Поље, Барич, Мислођин, Пољане),у обиму од 12.000 хектара, 6 авиона.

Акција сузбијања одраслих форми комараца ће се вршити у периоду од 17,00 до 21,00 часова.

Акција ће бити спроведена уколико временске прилике буду адекватне.

Препарат који се користи за сузбијање одраслих форми комараца из авиона је DELTASECT 1,2 ULV, уписан је као биоцидни производ у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа Решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, број 532-01-359/2015-19 од 10.06.2015. године и број 532-01-359/2015-19 од 20.12.2017. године и намењен је за сузбијање одраслих јединки комараца у отвореном простору и то применом са земље из уређаја за термално замагљивање, односно из УЛВ уређаја за хладно замагљивање, као и применом из ваздуха, прскањем из авиона, у складу са Упутством за употребу.

У Упутству за употребу предметног препарата стоји да је од дејства препарата потребно заштитити корисне медоносне пчеле.

Сагласно неведеном, одгајивачи пчела су дужни да предузму потребне мере заштите пчела, и то:

1. затварање лета кошнице;

2. привремено пресељавање.

Време трајања дејства препарата који ће се користити за сузбијање комараца из авиона, наведеног дана је 5 сати после извршеног третмана.

С поштовањем,

Прим. др Драганa Деспот

директор