Registrovani lekovi u zemljama EU

 

Iz Španije su nas obavestili da se tamo, najčešće, koristi  Apivar (amitraz).

U Velikoj Britaniji, takodje, se koristi Apivar, ali je rasprostranjena i upotreba timola i oksalne kiseline, koje pčelari sami doziraju. Timol je u upotrebi tokom aktivne pčelarske sezone (na višim temperaturama), a oksalna kada nema legla. Obe supstance su efikasne kada se upotrebljavaju na pravilan način i u pravo vreme.

U Finskoj na varou deluju mravljom i oksalnom kiselinom i timolom, a sami pčelari vrše doziranje.

U Belgiji, tokom jula i avgusta, u upotrebi su Timovar i Api Life Var, a tokom zime oksalna kiselina. Lekovi se koriste uz dozvolu veterinara. U proleće koriste biotehničke metode.

U Francuskoj su u upotrebi amitraz i timol.

U Italiji se koristi Apibioxal (7% oksalna kiselina u rastvoru šečer - voda 1: 1).

U Kanadi je u upotrebi Apivar, Timovar (timol), oksalna i mravlja kiselina. Varoa je razvila rezistenciju na Apistan (fluvalinat) i na Check mite (kumafos).

Jedan pčelar iz Holandije dao je najpotpuniji odgovor na pitanje koji su lekovi registrovani u zemljama EU. Poslao je dokument u kome su, tabelarno, po državama, navedeni nazivi registrovanih lekova i nazivi aktivnih supstanci koje se nalaze u tim lekovima. Ovaj, izuzetno zanimljiv dokument možete pročitati ovde.

Raša Jašović