Kako pčele zimuju

Врло интересантно да разлика између топлоте у шупљини клубета и топлоте ван клубета, на растојању од свега десетак сантиметара од клубета, може да буде и до 40ºC. Међутим, на спољашности самога клубета топлота је задовољавајућа за пчеле

У хладном периоду, док су у клубету, пчеле троше врло мало хране, далеко мање него у пашном периоду, односно у периоду излетања и нормалног рада. Ради тога, у дужем зимском периоду пчеле могу да проведу доста дуго без прочишћавања, само под условом да је за зиму остављена квалитетна храна. Разумљиво, чим наступи покоји топлији и сунчан дан, пчеле излећу из кошнице да се прочисте. Међутим, ако је за зимовање остављена лоша храна, на пример, шумски мед, мед од воћних сокова и слично у којима има доста несварљивих материја, настају озбиљни проблеми. У дебелом цреву пчела те несварљиве материје не могу се дуго задржати, па наступа пролив који изазива врло штетне последице, а може да дође и до угинућа пчелињих друштава.

За време великих хладноћа, пчелиња друштва не могу се померити из клубета, а ни клубе у целини, ради прближавања храни. Оне тада траже храну која се налази искључиво у непосредној близини клубета, а пре свега ону изнад клубета од које је формирана медна капа или како се још зове медни венац.

Током зимског периода, влага у кошницама такође може да нанесе велике штете. Ово из разлога што је тада велика влажност ваздуха и изван кошнице, а у деловима кошнице изнад пчелињег клубета ствара се водена пара, па уколико вентилација није добро регулисана она се утицајем хладноће претвара у водене капљице.

Познавајући услове живота и сам живот пчелињих друштава током зимског периода, пчелар треба благовремено да предузме све мере како би пчелињим друштвима омогућио што лакше и успешније презимљавање. Нарочито је важно указати да се пчелиња друштва током зиме, односно док су у клубету, не смеју уопште узнемиравати. Сваки, па и најмањи, потрес кошнице може да изазове падање пчела са клубета на подњачу, а то практично значи да ће све те пчеле које падну на подњачу угинути, јер за време великих хладноћа нису у стању да се поново врате у клубе.

Како ће се друштво развити у пролеће и колико ће сакупити меда у периоду главне паше, зависи у првом реду од тога каква су друштва изашла из зиме. Међутим, да би друштва добро презимила и изашла из зиме, потребно је да приликом узимљавања буду довољно јака и састављена од младих пчела радилица, изведених у јесењем периоду.