Apimeteorološka prognoza za novembar 2012.

 U Beogradu i široj okolini predviđa se da bude oko 3,2ºC. Srednja maksimalna temperatura biće takođe u granicama višegodišnjeg proseka, takođe za oko 0,3ºC niža od prosečne. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura biće oko 9,7ºC. Srednja novembarska količina padavina biće u granicama višegodišnjeg proseka, na severozapadu zemlje nižim za oko 3 mm i višim za oko 3 mm na jugoistoku Srbije. U Beogradu i široj okolini srednja količina padavina tokom novembra iznosiće oko 53 mm.

 

Sve pčelare treba podsetiti da je, ako su do sada svi poslovi u blagovremeno i kvalitetno urađeni, ostalo malo posla na pčelinjaku. Ipak sve propušteno treba čim je moguće pre obavezno dovršiti. Lepe, tople dane valja iskorostiti za učvršćivanje i obnovu postolja, bojenje košnica, popravljanje krovova, podešavanje ventilacije i nagiba košnica kako bi se voda slivala napolje, uklanjanje i smeštaj praznih košnica i proveru ograde oko pčelinjaka. Treba proveriti saće uskladišteno van košnice da nije napadnuto od voskovog moljca i zaštititi košnice od miševa postavljanjem češljeva na leto. Sa hladnijim vremenom matice prestaju poleganje što treba iskoristiti za čišćenje društava od varoe, a posebno je nužno obezbediti mir na pčelinjaku.