Cvetni kalendar razvojne paše u februaru mesecu

 

Nikakva prihrana, pa ni dodavanje sirupa i perge iz rezerve, ni medno - polenske pogače, ne mogu, u potpunosti, zameniti unos svežeg nektara i polena.

U cilju odredjivanja kvaliteta razvojne pčelinje paše, od posebnog je značaja za praktično pčelarstvo poznavanje vremena cvetanja i količine polena i nektara koju izlučuju razne vrste medonosnog bilja koje se nalazi u oklini pčelinjaka.

U tom cilju dajemo spisak medonosnih biljaka koje cvetaju u prolećnom periodu na našem podnevlju, sa podacima o količini lučenja nektara i cvetnog praha.

Sve medonosne biljke, zavisno od količine izlučenog nektara, proračunatog na količinu meda, po hektaru, mogu se svrstati u šest grua:

grupa 1 -   do 25 kg/ha;

grupa 2 -   od 26 - 50 kg/ha;

grupa 3 -   od 51 - 100 kg/ha;

grupa 4 -   od 101 - 200 kg/ha;

grupa 5 -   od 201 - 500 kg/ha

grupa 6 -   preko 500 kg/ha.

Po količini cvetnog praha koju pčele mogu da skupe, biljke se svrstavaju u 4 grupe:

grupa 1 - malo;

grupa 2 - srednje;

grupa 3 - dobro;

grupa 4 - odlično.

             Naziv biljke                      mesec cvetanja            ocena

narodni          latinski                                                    med   polen

Leska            Corylus avellana L.      II - III                     3         2

Dren              Cornus mas L.             II - III                     1         2

Grab              Caprinus betulus L.     II - III                     -          3

Iva                 Salex caprea L.           II - III                     4         4

Kukurek         Helleborus                  II - III                     1         1

jagorčevina    Primula veris              II - III                     1         1

Ljutić              Ranunculus acer        II - III                     2         2

Ljubičica        Viola odorata L.          II - IV                     3         1

Visibaba        Glanthus nivalis          II - IV                     2         3

Crnjuša         Erica carnica L.           II - IV                     4         1

Divlji zumbul  Scilla bifolia                II - IV                     2         2

Zlatica           Ranunculus ficaria      II - IV                     2        1

Goluždravka Senecio vulgaris          II - XI                    2         2

Šafran          Grosus vernis Wulf       II - IV                    2        4