Podsetnik za početak aprila

 

 

 

Ovakav priliv polena i nektara nas, pčelare, upozorava. Ramove sa polenom odmicati od legla, a dodavati satne osnove. Te ramove, sa satnim osnovama, morali smo da spremimo ranije. Sada ne smemo kasniti i omanuti u tehnologiji pripreme društava za bagremovu pašu. Potrebno je društvima pomoći da se što više razviju. Sada se odredjuje sudbina prinosa na bagremovoj paši. 

Sve misli su nam usmerene na razvoj društava, a kada udjemo u bagremovu pašu, razmišljamo o prihodu od pčela. 

Još jednom naglašavam - ne sme doći do zastoja u zaleganju matice, odnosno do zastoja u razvoju društava. 

Jaka LR društva bi trebalo da su na tri nastavka. Plodišta polako premeštamo na podnjaču. 

Vodite računa o vodi na pčelinjaku. Pojilice su, odavno, aktivirane.

Voćna paša je dobra prilika za sakupljanje polena. 

Za oko dve nedelje počinje da cveta repica. Daje najkvalitetniji monoflorni polen. Zna da nam da i dosta meda.

Oni pčelari koji proizvode matice, sada planiraju kada će početi uzgoj.