Podsetnik za drugu dekadu oktobra

 Svakome mora da bude jasno - društvo sa 3-4 rama pčela nema šanse da dočeka proleće. Takvo društvo spajamo sa srednje jakim društvom. Spajanje, sada, možemo izvesti i bez papira. Sa leve i desne strane ramova, kod srednje jakog društva, ubacimo po dva rama sa pčelama iz slabog društva. Upravo tako sam radio danas. Nemilosrdno spajajte.

Imajte na umu borbu sa varoom i kontrolu pada varoe. Do sada smo morali da smanjimo populaciju varoe na podnošljivi nivo. Čekamo prestanak legla da zadamo završni udarac.

Mlade matice, ne starije od dve godine, su sada u društvima. Kako i zašto smo ih ubacili u društva - o tome smo pričali ranije.

Dovoljno hrane, bar desetak kilograma, mora biti u košnicama. Ukoliko nema dovoljno hrane, dodajemo, odmah, dve pogače. Bolje je takvo društvo spasiti i sa pogačama, nego ga pustiti da strada od gladi. Ovakva situacija je moguća samo kod nesavesnih i neodgovornih pčelara.

Važno je obezbediti mir na pčelinjaku. Smanjujemo leta, zbog napada osa i stršljenova. Tako sprečavamo i miševe da se usele u košnice. Žune i detlići kljucaju.  Obesite kožure od slanine iznad košnica. Možete okačiti ogledala po granama okolnog drveća. Ukoliko ove mere ne pomognu, isecite trnje i stavite ga ispred i iza košnica. Ukoliko su košnice poredjane u nizu, nije potrebno štititi bočne strane. Trnje će sprečavati detliće i žune da pridju zidovima košnica.

Vaš Dragan Daničić