ДВОБРОЈ "БЕОГРАДСКОГ ПЧЕЛАРА"

Поштовани чланови Друштва,

Априлски број "Београдског пчелара" није изашао јер наш штампар није био у могућности да набави штампарски материјал од добављача, који је у условима ванредних околности стављен на располагање искључиво за потребе великих штампарија и за државне потребе. Уколико нам то услови дозволе, априлско и мајско издање "Београдског пчелара" објавићемо у виду двоброја у мају месецу.