Održana Skupština Društva pčelara Beograd

Raša Jašović

U subotu, 8. februara, održana je redovna izborna skupština Društva pčelara Beograd. 

Skupština je odobrila dosadašnji rad predsednika, izvršnog odbora, nadzornog odbora i diskiplinske komisije. Prihvaćen je finansijki izveštaj za 2019. godinu. Za predsednika Društva, za period 2020. do 2024. godine ponovo je izabran Slobodan Čumić, dosadašnji predsednik. Izabran je i novi Izvršni odbor, u podmladjenom sastavu. Predsednik i Izvršni odbor izglasani su jednoglasno.

Usvojeni su plan rada predsednika i Izvršnog odbora za naredni četvorogodišnji period. Usvojen je i finansijski plan rada za 2020. godinu.