Matica i prinos

dr Georgije Popović, ''Beogradski pčelar'', 4/2008

Podaci koji slede preuzeti su iz strane literature (Krivcov, Lebedev), a kogu biti veoma korisni svakom pčelaru u odabiranju najpogodnijeg načina pčelarenja ili korekcije već prihvaćenog načina. Ovi podaci ukazuju na značajne mogućnosti ''manipulacije'' maticom, a sve u cilju dobrog prinosa. 

1. Prinos hrane u košnicu, u periodu od izgradnje matičnjaka do izlaska matice iz matičnjaka, prosečno je umanjen za 25,6 %.

2. U periodu od izlaska matice iz matičnjaka, do pojave prvih jaja, posle njenog sparivanja, pčele u košnicu unesu 40,7 % manje         hrane, nego kod kontrolnih društava.

3. Od pojave jaja u društvu od mlade matice, narednih 12 - 18 dana, dolazi do skokovitog unosa hrane u košnicu, prosečno za         155,3 %, u odnosu na kontrolna društva.

4. Pčele posle oduzimanja matice rade umanjenim intenzitetom 27 dana, a pri zameni matice zrelim matičnjakom, 18 dana.

5. Društva sa mladom, jednogodišnjom maticom sakupe 42,4 % više meda, a sa dvogodišnjom maticom 20,8 % više, u                     poredjenju sa društvima sa trogodišnjom maticom.